• Pembukaan Raker SD Islam Athirah 2 Makassar Tahun Pelajaran 2022/2023

  • Membanggakan, Siswa SD Islam Athirah

    2 Makassar Juara Lomba Tartil

  • SD Islam Athirah 2 Makassar Gelar

    Rapat Kenaikan Kelas Tahun Pelajaran 2021/2022

  • SD Islam Athirah 2 Beri Penghargaan

    Kepada 71 Peserta Khataman dan Imtihan

Agenda 2