Thursday, Jul 27th

Last update11:50:40 PM GMT

You are here: SD Bukit Baruga Profil Struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI

E-mail Print PDF

STRUKTUR

SD ISLAM ATHIRAH BUKIT BARUGA 2012 - 2013

Data Diri Kepala Sekolah

Nama                  :
Lahir                   :
Jabatan               : Kepala SD Islam Athirah Bukit Baruga
Latar Belakang     :

Data Diri Wakasek Bidang ICT dan Sarana Prasarana

Nama                 : Taswil Mardi, SPd
Lahir                  : Bulukumba, 5 Maret 1971
Jabatan              : Wakasek Bidang ICT dan Sarana Prasarana
Latar Belakang    : Mulai mengabdi di Athirah sejak 9 Juli 1999. Mengawali karirnya sebagai guru.

Data Diri Wakasek Bidang Kesiswaan dan Keagamaan

Nama                  : Fatmi Anis, SS
Lahir                   : Makassar, 6 April 1978
Jabatan               : Wakasek Bidang Kesiswaan dan Keagamaan
Latar Belakang     : Berawal sebagai guru di TK Islam Athirah Bukit Baruga pada tahun 2002. Pada tahun 2007 hingga tahun 2010, ia menjadi kepala TK Islam Athirah Bukit Baruga. Setelah itu, mengambil Akta-IV di UNM, dan pindah tingkatan ke SD Islam Athirah Bukit Baruga. Di tahun 2012, ia pun menjadi wakasek di bidang Kesiswaan dan Keagamaan. (kee)

Data Diri Wakasek Bidang Kurikulum dan SDM

Nama                  : Hajrah Jafar SPd
Lahir                   : Gowa, 11 Januari 1980
Jabatan               : Wakasek Bidang Kurikulum dan SDM
Latar Belakang     : Sejak 23 Juli 2003, mengawali karir di sekolah athirah sebagai guru bidang studi Matematika. Tak hanya mengajar, tapi ia juga menjadi wali kelas. Tahun 2011, ia juga diamanahkan sebagai Kepala Level 4-6. Dan pada tahun 2012 ini, ia pun menjadi wakasek bidang Kurikulum dan SDM. (kee)