ORGANISASI | SD Bukit Baruga

DAFTAR KARYAWAN

SD Bukit Baruga

Photo Keterangan
Muhammadong, S.Ag

Guru PAI
Reskiana Hartari

Guru Bhs. Inggris
Artati Rauf, S.Pd

Guru Bhs. Inggris
Herawaty Syam

Guru Olahraga
H.Muhammad Azis, S.Pd. M.Pd
1994 01 001
Kepala Sekolah
Taswil Mardi, S.Pd

Wakasek Kurikulum dan SDM
Muhammad Jafar
289/PIA.274
Wakasek Sarana Prasarana & IT
Mursalim, S.Pd
2008 01 016
Wakasek Kesiswaan dan keagamaan
Juzzahri, S.Pd., M.Pd

Guru Olahraga
Insana Pertiwi,S.Pd, M.Pd

Guru English class III. 1
Renny Muliyani, S.Pd

Wali kelas VI.4
Hajrah Jafar, S.Pd

Wali kelas VI. 1
Haswira, S.Pd

Wali kelas VI. 3
Nursida, S.Pd

Wali kelas VI. 2
Ilham Mais, S.Pd, M.Pd

Wala Kelas V. 3
Abi Dzar Alghifary, S.Pd

Walas kelas V. 1 English Class
Nurusiah, S.Pd

Wali kelas V. 2
Kasrun Kasim, ST

Kepala Tata Usaha